מדיניות פרטיות

מאחר שליאור אביב (להלן "העסק") מכבד את פרטיות המבקרים בעמוד הפייסבוק ובאתר האינטרנט שהוא מפעיל. להלן פרסום המדיניות ביחס להגנת הפרטיות בעמוד הפייסבוק ובאתר האינטרנט, ומתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 

מטרת המדיניות להסביר מהו הנוהג של העסק ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד הוא משתמש במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים בעמוד הפייסבוק או באתר האינטרנט, או הנאסף בעת השימוש בפייסבוק או בעת הביקור באתר האינטרנט של העסק.

 

כללי

בעת שימוש בשירותי הפייסבוק נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, דהיינו שירותים ומוצרים שרכשת או ביקשת למכור, שמך, כתובתך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת רישומך לשירותי אינטרנט, דוגמת פייסבוק או אתר אינטרנט. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית. מדובר בנתונים סטטיסטיים שמצטברים עם הזמן, כמו לדוגמה, הצעות מכר שקראת, אתרי אינטרנט שבהם ביקרת וכיו"ב.

 

הרישום לשירותי העסק

כשהעסק מבקש ממך להירשם לשירותים שונים, יתבקש ממך רק המידע הבסיסי והנחוץ באופן ישיר להספקת השירות או המידע לגביו.

 

מאגר המידע

העסק מתחייב שהנתונים שנאספו יישמרו אך ורק במאגר המידע שלו, ובאחריותו.

 

השימוש במאגר המידע

העסק יעשה שימוש במידע הנ"ל רק עפ"י מדיניות הפרטיות המפורטת בעמוד זה, וזאת במטרה לאפשר לך להשתמש בשירותי העסק, לשפר את השירותים שהעסק מציע, לשנות או להפסיק שירות קיים במידת הצורך, להתאים מודעות ומידע מוצג בביקורים שאתה עשוי לבצע בעמוד הפייסבוק או באתר האינטרנט, ליצור אתך קשר באמצעות דיוור אלקטרוני באם הבעת הסכמתך לכך, ובכל מקרה תוכל לבטל את ההסכמה לכשתחליט.

 

סודיות ופרטיות המידע

העסק לא ימסור את המידע שאסף לגביך לגורם שלישי.יחד עם זאת, מידע סטטיסטי (כמות מבקרים בעמוד הפייסבוק, באתר האינטרנט וכיו"ב) עשוי להיות מועבר אך ללא פרטיך האישיים וללא זיהוי אישי שלך.כל זאת, אלא אם יתקבל צו מבית המשפט המורה לעסק לעשות כך.

 

Cookie "עוגיות"

עמוד הנחיתה או האתר עשוי להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף, וכן לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בעמוד, לאימות פרטים וכיו"ב.חשוב לציין שתוכנות הגלישה (דפדפנים) מודרניות הן בעלות אפשרות לחסום שימוש ב- Cookies.

 

הזכות לעיין במידע

הוראת החוק להגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, קובעת כי "כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע," וכי "רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו."באם ברצונך לבצע שינוי או למחוק את המידע לגביך, המצוי ברשות העסק -

ניתן לפנות באמצעות מייל אל -liorinfirenze@gmail.com

 

ליאור אביב -

מרצה, ומדריך תרבות ואומנות

9160 815 329 39 +

ליאור אביב

מדריך תרבות ואומנות בפירנצה וברומא ומרצה לתולדות האומנות